Kiti leidiniai

Žvaigždės spindi pasiliekantiems. Darijos Daniliauskaitės karpiniai

Karpiniai 

 

Sudarytoja Viktorija Daniliauskaitė

Vilnius: Knygiai, 2009. – 57 psl.: iliustr.
ISBN 978-9955-443-40-7

Knygą sudaro biografinis įžanginis straipsnis su iliustracijomis aprašantis menininkės Darijos Daniliauskaitės kūrybinį kelią, bibliografija ir bendrų parodų sąrašas, dailininkės karpinių katalogas.

Profesorius Balys Dainys. Bibliografijos rodyklė

Balys Dainys virselis

 

 

 

Vilnius: Knygiai, 2011. – 104 p., asmenvardžių r-klė: p. 95–102.
ISBN 978-9955-443-47-6

 

Fitoterapeutas Juozas Ruolia. Bibliografijos rodyklė

Ruolia 

 

Vilnius: Knygiai, 2010. – 44 psl.: sp. iliustr.
ISBN 978-9955-443-45-1

Knyga išleista Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro generalinio direktoriaus Juozo Ruolios 60-mečio proga. Spausdinami prof. habil. dr. Laimos Liudvikos Griciūtės ir Slaugos centro darbuotojų įžanginiai straipsniai, publikuojamas fitoterapeuto Juozo Ruolios literatūros sąrašas, literatūra apie Juozą Ruolią bei bibliografijos asmenvardžių rodyklė.

Vienuolyno vėjai (2002–2007)

Vienuolyno vejai virselis

 

 

Parengė Anykščių A. Vienuolio gimnazijos mokytojai: Regina Burneikienė, Rasa Burbienė, Danguolė Rimavičienė, Alvydas Rimavičius ir Nijolė Šaltenytė.

Vilnius: Knygiai, 2007. – 92 p.: iliustr.
ISBN 978-9955-443-34-6

Vienuolyno vėjai (2002–2007) – tai gausiai iliustruotas Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos minėto laikotarpio veiklos metraštis.