Knygos

A. Brazauskas. Penkeri Prezidento metai

Penkeri Prezidento metai virselis

 

 

Vilnius: Knygiai, 2007. – 568 psl.: iliustr., asmenvardžių r-klė: p. 550–563.
ISBN 978-9955-443-30-8

Ši knyga – tai publicistinė 1993–1998 m. Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo Brazausko veiklos aukščiausiame valstybės poste ataskaita. Joje oficialūs įvykiai ir faktai papildomi autoriaus komentarais, prisiminimais, polemika. Knyga gausiai iliustruota.

Profesorius Stasys Čepulis

StasysCepulis

 

Redakcinė kolegija: prof. habil. dr. Irena Balčiūnienė (pirmininkė), doc. dr. Anastazija Tutkuvienė, prof. habil. dr. Ričardas Kubilius, gyd. Vytautas Čepulis.

Vilnius: Knygiai, 2010. – 191 psl.: iliustr., prof. Stasio Čepulio bibliografijos r-klė: p. 149–190.
ISBN 978-9955-443-43-8

Knyga skiriama profesoriaus Stasio Čepulio 100-osioms gimimo metinėms. Joje pateikiami profesoriaus mokinių, bendradarbių ir artimųjų prisiminimai, aprašoma jo mokslinė ir pedagoginė veikla, spausdinama Stasio Čepulio bibliografijos rodyklė. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis iš šeimos ir draugų archyvų.

E. Sliesoriūnienė. Inteligentų karta

Inteligentu karta virselis

 

Vilnius: Knygiai, 2006. – 308 p.: iliustr., amenvardžių r-klė p. 303–307.
ISBN 978-9955-443-27-8

Ši publicistikos knyga – tai susitikimai su mokslininkais, šviesiais savo epochos žmonėmis. Tarp jų ir pirmieji lietuvių inteligentai, buvę kaimo vaikai, sunkiai išsiveržę į mokslą, bet pasiekę aukštumų, jie toliau skleidė mokslo šviesą. Tai mūsų pirmoji profesūra, mokėjusi saugoti intelektualinio padorumo vertybes.

Taip pat publikuojami interviu su kalbininkais, kurie dėjo daug pastangų, kaupdami kalbos turtus ir populiarindami vieną seniausių indoeuropiečių kalbų – lietuvių kalbą.

A. Brazauskas. Ir tuomet dirbome Lietuvai

Ir tuomet dirbome Lietuvai virselis

 

Vilnius: Knygiai, 2007, 2010. – 383 p.: iliustr., asmenvardžių r-klė: p. 375–380.

ISBN 978-9955-443-35-3

Šioje knygoje pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas prisimena savo darbiniės veiklos pradžią, tolesnį kilimą į vis aukštesnes pareigas, tačiau iš esmės tai yra pasakojimas apie tai, kokį jis mato sovietinės Lietuvos gyvenimą nuo 1956 m., kai baigė Kauno politechnikos institutą.

Knygos paantraštė „Faktai, atsiminimai, komentarai“ ne tik taikliai nusako jos tematiką, bet ir atspindi stilistiką – kartais, regis, sausoki skaičiai ir faktai čia persipina su šiltais žodžiais, skirtais dirbant įvairiose įstaigose sutiktiems žmonėms, kurie stengėsi būti naudingi Lietuvai, rūpinosi jos statybomis, pramone, kultūra ir kt.

G. Probst, S. Raub, K. Romhardt. Žinių vadyba

Žinių vadyba

 

 

Vilnius: Knygiai, 2006. – 352 p. – (Atviros Lietuvos knyga: ALK, ISS 1392-1673), dalyk. r-klė: p. 336–350, bibliogr. p. 323–335.
ISBN 978-9955-443-26-X

Knygoje pateikiama autorių patirtis žinių valdymo srityje, pristatomi įvairiausi žinių valdymo etapai bei metodai ir vertinamas galimas jų poveikis. „Žinių vadyba“ išsiskiria patogia struktūra ir aiškia praktine orientacija. Knyga skiriama įmonių vadovams ir žinių darbuotojams, studentams ir visiems kitiems, besidomintiems žinių valdymu.

Gydytojas Zigmas Vaišvila

Zigmas Vaisvila virselis

 

Sudarytoja Regina Vaišvilienė

Vilnius: Knygiai, 2007. – 190 p.: iliustr., bibliografija: p. 175–188.
ISBN 978-9955-443-31-6

Respublikinės Šiaulių ligoninės vyr. gydytojas, neurochirurgas Zigmas Vaišvila (1927–1983), buvo visapusiška asmenybė, aktyviai dalyvavusi ne tik medikų, bet ir visuomeninėje veikloje. Žvilgsnis į jo gyvenimo istoriją – tai kartu ir nedidelis ekskursas į neseną Lietuvos ir Šiaulių miesto ligoninės istoriją.

Knygoje atskleidžiami platūs gydytojo Zigmo Vaišvilos interesai ir veikla, pagrindiniai jo asmenybės bruožai.

Č. Endzelytė. Su tavim gyvenimą sapnuoju

Su tavim gyvenima sapnuoju virselis

 

 

Vilnius: Knygiai, 2006. – 123 p.: iliustr. A. Uzielaitė.
ISBN 978-9955-443-25-1

Sudaužytos širdys turi teisę į laimę… Niekada neišsukim iš ieškojimo kelio: meilės, pasitikėjimo, artumo, šviesos…

A. Norvaišienė. Gyvenimo šauksmas

GyvenimoSauksmas virselis

 

 

Vilnius: Knygiai, 2008. – 119 p.: iliustr.
ISBN 978-9955-443-39-1

Prabėgusių metų emocijos ir vaizdai renkasi į tarsi sau rašytas Ados Uogelaitės-Norvaišienės eiles. Jose alyvomis ir beržais kvepia jaunystės vakarai, rasotos naktys, praplaukia ir nudulka rugių varpomis salsvo skonio bręstanti duona, atgyja jaukūs tėvų namai ir savas lizdas, su neslepiama emocija virpa kilni meilė šalia einančiajam.

R. Racėnas. Paminklai Lietuvos gyventojų tremties ir kalinimo vietose (1940–1958)

Tremties paminklai virselis

 

Vilnius: Knygiai, 2005. – 116 p.
ISBN 978-9955-443-22-7

Sovietų Sąjungai 1940 m. įvykdžius Pabaltijo valstybių okupaciją, Lietuvos žmones užgriuvo neregėto masto represijos. Daugiau kaip dešimtmetį vyko nekaltų žmonių masiniai trėmimai bei kalinimai, kurių metu žuvo keliasdešimt tūkstančių žmonių. Šiems genocido faktams pažymėti tremties ir kalinimo vietose pastatyta daug paminklų ir kryžių, kurie ateinančioms kartoms ne tik bylotų apie skaudžius praeities įvykius, bet ir teiktų viltį, kad panašūs reiškiniai ateityje nepasikartos.

Knygoje informacija pateikiama lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

J. Butrimas. Gyvenimas po Šiaurės pašvaiste

SiauresPasvaiste

 

Vilnius: Knygiai, 2009. – 261 psl.: iliustr., asmenvardžių r-klė: p. 255–259.

ISBN 978-9955-443-41-4

Autorius aprašo brendimo metus gimtajame Panevėžyje ir tėvonijos Liaudės krašte. Pateikia giminės genealogijos medį. Toliau – geležinkelio krepšinio komandos „Žalgiris“ narių aštuoniolikmečių areštai, tardymas ir teismas. Prisimena vargingiausius metus Vorkutos šachtų požemiuose, gyvenimo universitetą lietuviškame-estiškame kolektyve Rečlage. Išsamiai aprašo Vorkutos kalinių sukilimus Ajač Jagos ir Jur Šoro lageriuose, darbą geologinėje organizacijoje. Pateikia plačią tremtinių gyvenimo panoramą. Knyga iliustruota nuotraukomis iš autoriaus archyvo.

E.-R. Stancikas. Operacija IŠSIGIMĖLIAI arba moksleiviai MGB pinklėse

Issigimeliai

 

Vilnius: Knygiai, 2010. – 231 psl.: iliustr.

ISBN 978-9955-443-42-1

Knygos autorius, buvęs Šilutės pirmosios gimnazijos (1-osios vidurinės mokyklos) moksleivis, pogrindinės antisovietinės organizacijos narys, remdamasis savo prisiminimais ir MGB (KGB) archyvo dokumentais, parodo, kaip buvo susekta, išaiškinta ir likviduota ši organizacija, 1951–1952 metais veikusi šioje mokykloje, vaizdžiai aprašo savo išgyvenimus tardymo metu LSSR MGB vidaus kalėjime Vilniuje.